Hva vet du om Soneterapi?

soneterapi2Vi har opptil flere sonesystemer på kroppen. I tillegg til soner under føttene, finnes soner på ørene, legger, hender m.m.

Soneterapi er utviklet gjennom århundrer og har sine røtter fra to tusen år før Kristus. Den ble praktisert i Kina, India, Egypt og blant Indianerne. Den form for soneterapi vi utøver i vesten i dag, baserer seg på arbeidet til den amerikanske legen W. Fitzgerald i begynnelsen av det forrige århundre. Senere har den blitt videreutviklet og systematisert til det den er i dag.

Vi fokuserer her på soneterapi hovedsakelig under føtter og på legger. Under føttene finnes soner som er koblet til sine respektive organer og områder i kroppen. Vi kan si at helheten gjenspeiles i delen (foten). Når vi masserer eller trykker på aktuell sone under foten og fjerner blokkering, sendes signal til det aktuelle organ/område i kroppen og selvhelbredelses-prosessen starter.

Smerten i sonen står i forhold til alvorlighetsgrad av problemet og det vi finner av blokkeringer hjelper oss å kartlegge problematikken. Blokkeringer kjennes gjerne som krystaller og disse må jobbes med ved massasje el. trykk. Tegn på blokkeringer vises i sonene før det manifisterer seg i kroppen som et symptom. Derfor er det bedre jo tidligere du kommer til behandling.

Blokkeringer reduserer blodgjennomstrømningen og hindrer energistrømmen i foten, det tilhørende organet og lymefesystemet. Behandler vi soner setter vi i gang utskillelse av endorfiner, som videre øker blodgjennomstrømning og fører til en fri flyt og forbedring av en plage.

Soneterapi er derfor veldig godt egnet til forebygging av de større plager som kan komme og selvfølgelig virkningsfullt ved akutte eller kroniske tilfeller. Behandlingsformen er behagelig, men kan kjennes godtvondt ved blokkerte soner. Soneterapi er balanserende og roende, helt avhengig av hvordan man foretar behandlingen. Den virker både rensende på bl.a lever og nyre og setter i gang utskillelse av avfallsstoffer i kroppen.

Behandlingen virker også styrkende både fysisk og psykisk. På det psykiske planet kan følelser, tanker og alt vi opplever skape blokkeringer, siden alt dette lagres i kroppen og gir seg utslag i forskjellige type symptomer.

Her tenker terapeuten helthetlig, som i akupunkturen – som betyr at kropp og sinn/sjel til sammen utgjør en helhet. Livsstil, oppvekst og miljø kan være en stor påvirkningsfaktor når det gjelder helseplager som voksen.

Har du merket smerter på et punkt eller område under foten når du går, kan det være en sonesmerte, eventuelt spenningsrelatert eller rett og slett en fortykkelse av huden som dannes som kan skyldes økt trykk på stedet. Dette kan skape smerter når du går. Da vil du automatisk kompensere med et forandret bevegelsesmønster, slik at det kanskje oppstår vondter i f.eks. et kne, hofte eller rygg. Lytt til hva kroppen prøver å fortelle deg.

Terapeuten kan finne ut hva som ligger av problem under foten og  jobbe med det aktuelle området, slik at du føler du igjen går på myke puter etter noen behandlinger og blir kvitt dine plager.

Plager som kan behandles er mange og her nevnes noen:

 • Bihulebetennelse eller annen luftveis-problematikk
 • Ryggplager
 • Stress og uro
 • Smerter
 • Energimangel
 • Migrene, hodepine
 • Fordøyelsesproblematikk
 • PMS, hormonelle plager
 • Høyt blodtrykk
 • Eksem, Allergi
 • Lettere psykiske plager

– Les hva en britisk studie sier om behandling med soneterapi for smerter i kroppen HER!

– Soneterapi er et virkningsfullt alternativ til akupunktur i en rekke sammenhenger, om du ikke liker nåler.
– Terapeuten tilpasser behandlingen spesielt til deg og kombinerer ulike behandlingsformer om nødvendig. Kombinasjon av soneterapi og øreakupunktur, veiledning eller massasje etter hva du måtte trenge. Akupunktur kan også være et alternativ.

Terapeutens kunnskap i tre-dimensjonal soneterapi, en nyere utviklet metode – egner seg også bedre til å jobbe mer spesifikt, virkningsfullt og helhetlig.

Ønsker du økt vitalitet og livskvalitet – prøv soneterapi!

Ha en fin dag :)

Akupunktør TCM® og Soneterapeut

Nina Marie Tømt Carlsen

E-post: ninatomtcarlsen@gmail.com
Mob: 92 62 25 46

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>